Welkom op onze website. Hier kun je alles lezen over Manoeya (werktitel) en de Expeditie Aardig Bestaan die wij organiseren in de zomer 2021.

Wat is Manoeya?

Manoeya is een initiatief tot het oprichten van een plek waar we oefenen om in gemeenschap samen te leven vanuit het uitgangspunt dat de mens een levensopbouwende en liefdevol groeiende invloed heeft op mens, aarde en kosmos. We willen ontdekken welke alternatieve samenlevingsvormen gestalte kunnen geven aan deze mensvisie, waarin de mens zich via bewustzijn kan ontwikkelen tot een vrije, liefdevolle en samenwerkende levenshouding naar elkaar en de aarde. 

De eerste stap die Manoeya zet is het organiseren van een Expeditie Aardig Bestaan. Hier willen we met jonge pioniers al spelenderwijs deze visie verder uitdiepen, beoefenen en uitleven. Voor twee weken zullen we samen een gemeenschap vormen waarin we dit doen.

Waarom doen we dit?

Om ons heen horen we steeds vaker mensen gepassioneerd praten over “anders leven”.  Mensen komen steeds dichter bij hen hart en de natuur. Het verlangen om toenadering te vinden bij elkaar en in een hechtere band met de aarde samen te leven wakkert ons enthousiasme aan. Leven in zelfgebouwde tiny houses of yurts, een moestuin delen, voor elkaar koken en elkaar helpen, kortere lijntjes en alternatieve manieren van communiceren of een geldsysteem wat onze nieuwe waarden kan dienen. Mensen komen in hun kracht te staan door deze idealen met elkaar vorm te geven.Het voelt alsof we aan een hoopvolle oplossing werken; een oplossing voor de toekomst en dat terwijl we ons zelf misschien wel veel gelukkiger maken doordat we meer vanuit onze menselijke scheppingskracht gaan leven.Deze fantastische impuls heeft ons diep geraakt en naast dat we erover willen praten zijn we nu op het punt gekomen waarin we willen voelen hoe het is om het daadwerkelijk te gaan doen! We willen de kruisbestuiving aangaan, ontdekken wat er gebeurt als we de mensen die met deze vruchtbare ideeën leven bij elkaar brengen en intensief op praktische wijze met deze idealen gaan werken en leven.

We voelen dat deze impuls ook een antwoord geeft op de globale, maatschappelijke context waarin wij leven. Een belangrijke reden tot dit initiatief is dan ook onze waarneming van het uitzichtloze en beperkte mens en wereldbeeld in de huidige maatschappij. Hierin wordt de mens veelal gedefinieerd als een egoïstisch dier, wat onvermijdelijk een slechte invloed op de aarde heeft. De huidige maatschappij en haar samenlevingsvormen zijn hierop ingericht. Er zijn krampachtige systemen, protocollen en technieken ontwikkelt die de samenleving bij elkaar proberen te houden. Deze zijn gebaseerd op angst, waardoor de waarden menselijkheid en vrijheid in het geding komen. Hierdoor is het moeilijk voor de mens om tot het goede en elkaar te komen. We voelen dat er vanuit een ander bewustzijn samengeleefd wil worden. Vanuit een mens en wereldbeeld wat ervanuit gaat dat de mens in essentie goed is en verbonden is met de wereld om zich heen. Dan kun je als mens een persoonlijke ontwikkelingsweg gaan, via bewustzijn vrij worden, en hierdoor bij je essentie terugkomen. Zo kun je liefdevol toevoegen aan het leven. Hieruit ontstaat het beeld dat de mens de aarde nog mooier en levenskrachtiger kan maken dan zij al is. Om dit te doen zijn nieuwe omstandigheden nodig, waarin het vrije en goede deel van de mens wordt aangesproken. Met ons initiatief maken wij een begin met het creëren van deze nieuwe omstandigheden.

Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag